Projekty UE 2019/20

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „SPOSABELLA” KATARZYNA I DARIUSZ WCISŁO SPÓŁKA CYWILNA realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności spółki SPOSABELLA poprzez udział w branżowym programie promocji” współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wprowadzenie przez firmę SPOSABELLA na rynek międzynarodowy kluczowego produktu przedsiębiorstwa jakim są suknie ślubne marki VANILLASPOSA. Projekt polega na realizacji kompleksowych działań wspierających promocję marki sukien ślubnych VANILLASPOSA na rynkach międzynarodowych (USA, Niemcy, Hiszpania, Włochy, ZEA)


Projekt zakłada udział przedstawicieli SPOSABELLA w następujących targach:
1. Sposaitalia, Mediolan, Włochy, 04.2019
2. Barcelona Bridal Week, Barcelona, Hiszpania, 04.2019
3. INTERBRIDE Dusseldorf, Niemcy, 05.2019
4. National Bridal Market, Chicago, USA, 08.2019
5. European Bridal Week, Essen, Niemcy, 04.2020
6. Sposaitalia, Mediolan, Włochy, 04.2020
7. Barcelona Bridal Week, Barcelona, Hiszpania, 04.2020
8. INTERBRIDE Dusseldorf, Niemcy, 05.2020

Ponadto, Beneficjent weźmie udział w wyjazdowej misji na targi International Fashion Week Dubai, w ZEA (2020)
Udział spółki SPOSABELLA w targach i misji umożliwi wprowadzenie jej produktów na rynki zagraniczne oraz umocni jej pozycję i rozpoznawalność na rynku międzynarodowym. Oczekiwanym rezultatem jest zawarcie nowych kontraktów handlowych oraz wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.
Udział w targach zostanie wzmocniony działaniami promocyjnymi tj.: opracowanie i druk wysokiej jakości designerskich katalogów z kolekcją sukien ślubnych do wykorzystania jako materiał promocyjny na targach, a także panel promocyjny MPG.

Wydatki kwalifikowalne: 799 000.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 430 261.50 PLN